Urbanismus: Návrh území

Úkolem bylo navrhnout nově vznikající obytné území včetně vybavenosti. Výchozími parametry návrhu byly kromě orientace ke světovým stranám dominanty území, městský lesopark a potok a zastávka mhd. Zadány byly procentuální poměry rodinných, bytových domů a vybavenosti.

V území byla k tramvajové zastávce návržena autobusová zastávka. V okolí zastávky se nachází supermarket a bodové bytové domy. Z prostranství mezi těmito budovamy je možné se přes přilehlý park dostat k mateřské školce, cestou je vidět dominanta, kníž se můžeme dostat přilehlou cestou. V jihovýchodní části území se nachází rodinné domy. prostor mezi parkovištěm a rd oddělují dva viladomy.

Cílem návrhu bylo vytvořit příjemné prostředí pro bydlení s dostatkem zeleně, které by splňovalo možnost klidného bydlení a zároveň kulturního vyžití.

 

urburb2