Rodinný dům s dílnou kameníka

Jedná se o soubor tří objektů, dvou rodinných domů, jedno a dvou podlažních a dílny kameníka, jenž jsou situovány severozápadně od Prahy, u obce Zbuzany, na pozemku nedalekého zatopeného lomu Mramorka.

Hlavní myšlenkou návrhu bylo využít stávající terasy lomu a vytvořit ze tří objektů ucelený urbanistický celek. Umístění na střední terase chrání dům před povětrnostními vlivy a je ideálním pro orientaci ke světovým stranám.

Rodinné domy jsou navrženy v jihovýchodní části vybraného stavebního místa, dílna kameníka pak do části severní.

Svislá nosná konstrukce je řešena jako zděná BSK-TN25. Vodorovná nosná konstrukce. Je tvořena prefamonolitickým systémem nosníků a vložek BSK-PLUS tl. 200mm. Konzoly jsou tvořeny jako železobetonové monolitické desky. Fasáda je řešena jako kontaktní zateplovací systém. Převažujícím prvkem svislých konstrukcí jsou tvárnice BSK TN-25 P5. Vodorovné stropní konstrukce je tvořena prefamonolitickým systémem trámec-vložka BSK-PLUS. Použity jsou trámce BSK ST-P 18 spolu s vložkami SV-P16 a stropní destičky SD-7/25. Střešní plášť je navržen jako obrácená zelená střecha.

Vytápění objektů je provedeno dvěma způsoby. Klidová část domu, podružné prostory budou vytápěny deskovými otopnými tělesy. Obytná část vytápěna podlahovými konvektory. Systém je napojen na dvoutrubkovou soustavu. Zdrojem tepelné energie je bivalentní kotel (tepelné čerpadlo v kombinaci s elektrokotlem). Otopná voda je vedena v měděných trubkách chráněných tepelnou izolací v instalační šachtě. Potrubí je vedeno a navrženo ve spádu k vypouštěcímu ventilu. Systém je opatřen odvzdušňovacími ventily a expanzní nádobou. Tepelné čerpadlo je řešeno se zemním výměníkem ve vrtu.

 

hlavni 02a03a02a01

pudorysyrezy

 

pohled1pohled2pohled3