Kulturní a společenské centrum Hanspaulka

Prostorový koncept

Půdorysně se objekt skládá ze tří různě velikých lichoběžníků, prostorově se jedná o skladbu tří rovnoběžnostěnů. Prosklené plochy řešeny na kratších stranách geometrického prostorového útvaru, orientovány na jihovýchod (zohledněn výhled na Prahu).

koncept

Prostorové uspořádání

V 1.PP se nachází víceúčelový sál s jevištěm, šatny pro cvičence a účinkující, vstup pro přepravu rekvizit, skladovací prostory (zvukař řešen přenosným pultem), vedlejší vstup do kavárny (řešeno jako oddělený provoz), WC a místnosti TZB (vzduchotechnika, kotelna). V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu, kanceláře kulturního centra s pokladnou, šatny, WC, kavárna s kuchyní a skladovacími prostory, vstup na balkón víceúčelového sálu. Víceúčelová místnost např. pro modelářský, hudební kroužek je umístěna ve 2.NP.

Konstrukční řešení

Objekt je řešen jako tří patrový, s jedním polozapuštěným patrem. střecha objektu je částečně pochozí. konzola je řešena jako železobetonový tubus.

Svislé konstrukce

Vnitřní svislé konstrukce jsou uvažovány jako železobetonové, povrchová úprava omítka. obvodové svislé konstrukce jsou uvažovány jako železobetonové sendvičové zdivo, povrcvhová uprava vnitřní – omítka, vnější – pohledový beton. Výplňové zdivo betonová příčková.tvárnice.

Vodorovné konstrukce

Na stropní konstrukce jsou použity stropní panely Spiroll, zastřešení sálu řešeno pomocí ocelových příhradových nosníků.

 

 

s02s03s02s01s5

 


ppnp1np2

situace