Poslední novinky

Urbanismus: Návrh území

Úkolem bylo navrhnout nově vznikající obytné území včetně vybavenosti. Výchozími parametry návrhu byly kromě orientace ke světovým stranám dominanty území, městský lesopark a potok a zastávka mhd. Zadány byly procentuální …